modestfurniture-vintage-2416-mirror-stainless-steel01
A mirror in stainless steel
1960s
modestfurniture-vintage-2305-artimeta-mirror-mathieu-mategot03
A round backlit mirror
Artimeta
modestfurniture-vintage-2540-french-room-divider06
A French room divider
1940s
modestfurniture-vintage-2567-wall-cabinet-mirror-aksel-kjersgaard-mirror-kai-kristiansen00
A wall mount cabinet with mirror
Kai Kristiansen
modestfurniture-vintage-2324-willy-guhl-planter-602
A tilted diabolo planter
Willy Guhl
modestfurniture-vintage-2460-ceramic-wall-panel01
A ceramic wall panel
1970s
modestfurniture-vintage-2402-mirror-stainless-steel01
A mirror in stainless steel
1970s
modestfurniture-vintage-2319-willy-guhl-planter-100
A pair conical planters
Willy Guhl
modestfurniture-vintage-2008-illuminated-mirror-ernest-igl-hillebrand-leuchten07
A large illuminated mirror
Ernest Igl
modest furniture vintage 0542 brutalist chandelier 1 large candle 01
Brutalist candle holder
1970's
modest furniture vintage 1379 ceramics lot austria 01
Lot 'Keramos' pottery
Carsten
A mid-century chain
Ceramic